MENU
0
Košík je prázdný

Principy a standardy telekomunikačního napájení

06.12.2021

O napájení v telekomunikacích koluje mnoho polopravd a mýtů. Zde najdete důležité informace o napájení a zálohování.

Technologie PoE:

K dnes nejběžněji používaným technologiím pro napájení síťových prvků patří PoE, tedy "Power over Ethernet". K napájení využívá vodiče v datovém kabelu bez nutnosti vést k zařízení další kabely pouze pro napájení.

 

Základní rozlišení:

RJ-45

  • Napájení pomocí nevyužitých párů vodičů. Standart 100Base-TX využívá pouze 2 párů v datovém kabelu, zbylé 2 je tedy možné využít pro přenos napájení k zařízení. Napájecí páry jsou 4,5 a 7,8.
  • Napájení fantómovým prvkem, kdy se po vodičích spolu s aktivními daty (střídavá složka) přenáší i napájení (stejnosměrná složka). Toto řešení je vhodné pro standard 1000Base-TX, který využívá 8 vodičů (všechny 4 páry). Je k tomu využito ethernetových linkových traf s napájecí odbočkou, nebo kondenzátorů, které blokují stejnosměrnou složku a tlumivek blokujících střídavou složku.

Druhé řešení vyžaduje složitější řešení na straně zdroje i zařízení, celkově však technologie přináší významné zjednodušení mnoha řešení – zjednodušení kabeláže, možnost vzdáleného restartu při využití zřízení tuto funkci podporující (switche podporující PoE, napájecí lišty apod.)

PoE

 

 

 

Typy PoE napájení:

 

  • Pasivní PoE – pouze dodává napájení do systému, bez jakékoliv vyšší inteligence nebo detekce připojeného zařízení. Neexistuje zde žádný univerzální standard, ať už na napětí nebo přiřazení vodičů k pólům napájení. Typicky se používá v rozsahu 12-55 V. 
  • PoE 802.3af – je standard, který zahrnuje vyjednávání o napájení před zahájením dodávek proudu - chrání tak před zničením nekompatibilní zařízení. Používá se napětí 48V a proud je omezen maximálně na 400mA (15,4W)
  • PoE 802.3at -  novější verze PoE nahrazující 802.3af se zvětšením maximálního výkonu na 34 W.
  • PoE 802.3bt -  nejnovější verze PoE nahrazující 802.3at se zvětšením maximálního výkonu na 90 W.

Pro řešení napájení Poe zařízení se vyrábí řada lišt a injektorů. Zde si můžete vybrat typ vhodný přímo Vás.

 

Využití:

 

 

Značný rozvoj zařízení využívajících PoE po přelomu století vedl k tlaku na vývoj řešení zařízení poskytujících napájení PoE. Objevily se switche a PoE panely s admininistrací (centrální správou) pro snadnou obsluhu zařízení. Vyšší cena těchto přístrojů je pak vyrovnána jednodušším zapojením, úsporou kabelů, možnou centrální správou napájení, jednoduchou zálohovatelností všech napájených zařízení skrze společný zdroj apod. Technologii PoE využívají zařízení VoIP telefonie, bezdrátové přístupové body (AP), IP kamery a další.

 

PoE switch

 

Zálohování napájení:

 

Napájecí systémy se zálohováním jsou dnes běžně dostupnou věcí. Lze obecně říct, že kvalitní služby se bez zálohovaných napájecích systémů nemohou obejít. Provedení zálohovaných napájecích systémů je různé podle provedení zdroje, výstupního napětí nebo kapacity baterií.

 

Schema zdroje

 

Volba zálohovaného zdroje:

 

Pro jakýkoli nově realizovaný systém záložního napájení lze doporučit, aby zdroj měl 1,5 až 2 násobek výkonu známé zálohované zátěže. Při rozšíření pak není problém s navýšením požadavku zálohovaného napájení. Stejná situace je i v případech kdy zařízení pracuje, byť krátkodobě, na vyšších než jmenovitých hodnotách.

Prakticky nikdy se při zřizování systému záložního napájení neuvažuje o účinnosti zdroje. Přitom je to z hlediska nákladů na provoz i pořizovací cenu velmi důležitý údaj. Pořízení zdroje s vysokou účinností s sebou sice přináší vyšší náklady na pořízení systému, ale tyto se jsou schopny velmi rychle vracet na úsporách za energii do systému vložené.

Zdroj pro zálohování by měli být schopny komunikace s okolím prostřednictvím SNMP rozhraním. Jedině monitorovaný napájecí systém zajistí včasný zásah servisního technika v případě výpadku napájení. Záloha napájení je totiž vždy sama o sobě omezená a je dána pouze kapacitou a stavem záložních baterií. Pokud tedy systém není dohledovaný a technik nezareaguje včas na výpadek napájení, který nakonec kapacitu baterií překoná, je takový systém pouze oddálením nezvratného výpadku. Pro zálohování důležitých telekomunikačních bodů není zálohovaný zdroj bez dohledu řešením.

 

Špičkové základní i dohledované zdroje si můžete vybrat zde.

 

Spolehlivost zálohovaných napájecích systémů

 

Při výběru vhodného zálohovaného napájecího zdroje je určitě dobré myslet na spolehlivost zařízení. Spolehlivostí rozumíme obecnou vlastnost spočívající ve schopnosti výrobku plnit po stanovenou dobu požadované funkce při zachování provozních parametrů daných technickými podmínkami. Hlavními parametry spolehlivosti jsou pak bezporuchovost a životnost. Kvalitnější zdroj by měl doporučit prodejce, dobré je podívat se na reference, které dokážou hodně vypovědět.

 

Akumulátory:

 

V běžné praxi se pro zálohování používají gelové akumulátory, které jsou hermeticky uzavřené. Jsou bezúdržbové, není tedy třeba je nijak dolévat a nehrozí nám ani vylití při jejich převržení. Nevýhodou uzavřeného akumulátoru je nutnost šetrného nabíjení článků. Při rychlém nabíjení hrozí významné zahřátí akumulátoru a tím zkrácení jeho životnosti. Při nabíjení nad jeho plnou kapacitu se začne z elektrolytu uvolňovat plynný vodík, který posléze způsobí nafouknutí akumulátoru a jeho následný výbuch. Většina nabíječek je proto vybavena mikroprocesorem, který nabíjení řídí a včas akumulátor odpojí nebo přejde k udržovacímu dobíjení.

 

Nabíjení:

 

Asi nikoho nepřekvapí, že nabíjet musíme stejnosměrným proudem. Pulzní nabíjení je ale výrazně výhodnější, než nabíjení spojitým proudem. Jednotlivými pulzy se do baterie dostává větší proud. Důvod je ten, že se baterie mezi pulzy dokáže ochladit, aby se přílišným nabíjením neničila. Lze ji tak nabít na stejnou kapacitu za kratší čas. Nabíjení pulzy bývá řízeno mikroprocesorem, který hlídá i plné nabití baterie.

Napětí pro nabíjení akumulátorů (bývá uvedeno na boku akumulátoru):

14,4V – 15,0V pro rychlé nabíjení (je třeba omezit proud dle udání výrobce)

13,5V – 13,8V pro udržování v pohotovosti

Při použití napětí 13,8V může být akumulátor připojen trvale, po nabití již do něj nepoteče žádný proud a pouze se udržuje plně nabitý.

 

Vybíjení:

 

Vybíjení probíhá podle křivky, na které je vidět, jak na akumulátoru v určitém momentu „propadne“ napětí, což je signál pro odpojovač, který akumulátor včas odpojí. Pokud by došlo k jeho nadměrnému vybití, dojde k nevratnému poškození akumulátoru.

 

Vybijeci krivka

 

Při volbě kapacity akumulátoru se říká, že 9Ah je 9A na 1 hodinu nebo 1A na 9 hodin. Ale není to tak úplně pravda. Akumulátory mají při vyšším vybíjecím proudu menší kapacitu. Následující tabulka je z článku 12V/1,5Ah:

 

Kapacita je závislá na vybíjecím proudu

 

Pokud tedy budeme odebírat proud na úrovni desetiny kapacity akumulátoru, dostaneme výkon odpovídající jeho kapacitě. Při vyšším proudu ale kapacita akumulátoru značně klesá. Je tedy výhodné volit správnou kapacitu akumulátoru, aby bylo možné využít jeho výkon v co největší míře.

 

V našem e-shopu si můžete vybrat z záložní akumulátory dle vašich potřeb, nebo nás kontaktujte a poraďte se s námi o nejvhodnějším výběru.

Naposledy navštívené