MENU
0
Košík je prázdný

Svařování optických vláken

21.12.2021

Sváření optických vláken je jedním z nejvíce používaných způsobů jejich spojování. V podstatě jde o elektrický oblouk, který svaří vlákna vysokou teplotou k sobě. Jedná se o poměrně složitou a přesnou operaci prováděnou svářečkou optických vláken.

Postup svařování

 1. Výběr ochrany sváru - Před samotným svařováním je potřeba vybrat vhodnou ochranu sváru. Svařované vlákno musí pohodlně projít ochranou.

 2. Odstranění ochranných vrstev - Pomocí stripovacích kleští odstraníme sekundární i primární ochranu vlákna.     

 3. Očištění vlákna - Vlákno bez ochran očistíme alkoholem a bezprašnými ubrousky. 

 4. Zalomení vlákna - Pomocí speciální lámačky optických vláken (např. INNO V7) zalomíme očištěné vlákno. Tento krok je velmi důležitý a závisí na něm výsledná kvalita sváru.

 5. Svaření vláken - Pro svaření vláken použijeme svářečku optických vláken. Varianty svářeček naleznete níže.

 6. Zapečení ochrany sváru - Po úspěšném svaření vláken je potřeba svár a odholené části vláken ochránit. Slouží k tomu speciální teplem smršťovací ochrany s kovovou výztuhou. Tuto ochranu přetáhneme přes svár a zapečeme v pícce, která je většinou součástí svářečky.

 

 

Útlum na svárech

Při svařování musí být optická vlákna perfektně čistá a správně zarovnaná. Útlum na sváru vzniká nejčastěji následujícími situacemi.

 

Špatné vycentrování

Obecně se udává, že u single mode vláken je útlum roven odchylce v mikrometrech vynásobené koeficientem 0,2. Například je-li odchylka od středu 1 µm, bude útlum sváru přibližně 0,2 dB.

 

Vyosení (špatný úhel mezi vlákny)

Může být způsobeno špatným zarovnáním nebo zalomením vláken. Svaření dvou vláken se špatným úhlem zalomení může vést k nerovnému sváru se zvýšeným útlumem.

Mezera

Mezera mezi svařovanými vlákny způsobuje útlum. Příčinou bývá špatné zarovnání před svařováním.

 

Svářečky

Svářečky dělíme podle manipulace s vláknem na svářečky s aktivním vystředěním a s pasivním vystředěním. Svářečky s aktivním vystředěním se dělí podle zaměření se zarovnáním vlákna podle jádra nebo podle pláště.

V praxi lze konstatovat, že většina moderních přístrojů na trhu jsou plné automaty, které disponují podporou autodetekce typu svařovaného vlákna a širokou škálou svářecích programů. Jaké parametry by měly být při výběru svářečky sledovány?

 • rozměry a hmotnost
 • mechanická odolnost a ochrana proti povětrnostním vlivům
 • podpora SOC pro přímé vaření konektorů na vlákno
 • záruční doba a dostupnost servisu
 • počet svárů na jedno nabití baterie
 • dodávané příslušenství, především kvalita lámačky

 

Svářečky s pasivním vystředěním

Tyto svářečky se také často označují jako svářečky s pevnou V-drážkou. Jediný pohyb vláken, který je v tomto případě automatický je přibližování a oddalování vláken v jedné ose. Díky tomu jsou tyto svářečky mechanicky poměrně jednoduché a finančně dostupné. Uživatel ale musí dbát na perfektní založení vlákna. V-drážka musí být dokonale čistá. Svařovaná vlákna musí být bez vad.

 

Svářečky s aktivním vystředěním

Automatické svářečky, které zarovnávají vlákna ve třech osách. V této době se jedná o nejpoužívanější svářečky na trhu. Jejich nesporná výhoda je ve snadné obsluze. Není potřeba taková preciznost při vkládání vlákna jako u svářeček s pasivním vystředěním. V podstatě stačí očistit, zalomit a založit vlákno a o zbytek se postará svářečka. 

 

Svářečky se zarovnáním vlákna podle jádra

Nejlepší svářečky na trhu mají zarovnání vlákna podle jádra. V dnešní době jde asi o nejrozšířenější technologii. Optické senzory hlídají polohu jader vláken po celou dobu svařování. Tato technologie také umožňuje svařování vláken s drobnými odchylkami, např. když není jádro přesně uprostřed vlákna. Tuto technologii používají svářečky INNO Instrument View 6S a View 8+.

 

 

Svářečky se zarovnáním vlákna podle pláště

Technologie je méně konstrukčně náročná než systém zarovnání na jádro. Díky tomu jsou tyto svářečky výbornou volbou a nabízí bezkonkurenční poměr cena / výkon. Tuto technologii používá svářečka INNO Instrument M7 a View 1.

 

 

Ukázka svařování se svářečkou INNO View 8+

 

Naposledy navštívené